Başak İnşaat | Yasal Uyarı
1046
page,page-id-1046,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

KULLANIM KOŞULLARI

 

Aşağıdaki noktalar Başak Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi web sitesinin kullanım koşullarını belirlemektedir. Web sitesinde aksi belirtilmediği sürece, “Başak A.Ş.” olarak ifade edilir.

Yasal uyarı

Başak A.Ş. bu web sitesinde verilen bilginin tamlığı ve güncelliği anlamında sorumlu değildir. Tüm çabalarımıza karşın, web sitesinde verdiğimiz yazılı bilgiler, grafikler, şemalar, görseller, finansal bilgiler ve üçüncü taraf linkleri doğruluğunu ve/veya güncelliğini yitirmiş olabilirler. Benzer şekilde web sitesindeki olası hatalar veya eksikliklerden dolayı da Başak A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Web sitemizde, yayımlanan bilgiler ışığında alacağınız her türlü kararın sorumluluğu tarafınıza aittir. Başak A.Ş.  bu web sitesindeki bilgiye erişiminiz, kullanımınız veya yorumlamanız neticesinden uğrayabileceğiniz olası zararlardan sorumlu değildir.

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında tespit edeceğiniz hata ve eksikleri, info@basakins.com.tr e-posta adresine bildirmenizi rica ederiz.

Bu web sitesinin telif hakkı
Bu web sitesinin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir (taşınabilir doküman formatındaki-PDF) belgelerin telif hakkı Başak A.Ş. ‘ye aittir. Tüm hakları saklıdır.

Geçerli hukuk

Yukarıda tarif edilen genel çerçeve dahilinde, bu web sitesini ziyaretiniz, kullanımınız ve malzeme indirmeleriniz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu kullanım sonucunda oluşacak her türlü uyuşmazlık hallerinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereği; Başak A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasının öncelikli prensiplerimiz arasında yer aldığını belirtir; sizleri karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları

 

Kişisel verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilen işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kanun kapsamında, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Başak A.Ş.  ‘de yer alan şirketimiz tarafından; mevzuatta düzenlenen ve kamu  tüzel kişilerince öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek; yeni ürün ve hizmetleri sunmak, kampanyalar hakkında bilgi vermek de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın sunduğumuz tüm hizmet ve ürünlerde kullanmak amacıyla temin edilerek işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, kamu kurum ve kuruluşlar belediyeler, ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri olmak üzere tüm kamu tüzel kişileriyle, bankalarla ve her türlü finans kuruluşuyla, Başak A.Ş. ‘de yer alan şirketimizin yetkilisi,  personelleri,  hizmet aldığı ve sunduğu tüm üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

 

Kişisel verileriniz; Başak A.Ş. ‘de  kamu şirketlerimiz ve temsilcilikleri ile yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler alt yükleniciler, taşeronlar ve tedarikçiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Veri sahibi olarak haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak tarafımıza başvurarak:
1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıda belirtilen (5) ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini,
bilgilerinize sunarız.